vrijdag 29 juni 2018

BroekpolderIn deze blog een selectie foto's die in de maand Mei zijn gemaakt in de Vlaardingse broekpolder, toch zowat mijn achtertuin, en een hele mooie tuin! 


Zanglijster - Turdus philomelos - Broekpolder

Zwartkop - Sylvia atricapilla - Broekpolder
De mooiste maar ook meteen de schuwste soort die deze periode in de Vlaardingse Broekpolder leeft is natuurlijk de Wielewaal. Ieder jaar is het weer een uitdaging om deze topper onder de vogelsoorten op de foto te krijgen. Hoewel het geen top foto's zijn ben ik toch blij dat het ook dit jaar weer is gelukt om deze prachtige soort te kunnen vastleggen!

Wielewaal - Oriolus oriolus - Broekpolder

Wielewaal - Oriolus oriolus - Broekpolder

Ook de Boomvalk is nu weer te zien in de broekpolder.

Boomvalk - Falco subbuteo - Broekpolder
Blauwborst - Luscinia svecica - Broekpolder

Eind Mei was er een Krombekstrandloper twee dagen aanwezig, in vol zomerkleed.

Krombekstrandloper - Calidris ferruginea - Broekpolder
Links de Krombekstrandloper - Rechts een Tureluur 

Krombekstrandloper - Calidris ferruginea - Broekpolder

Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus - Broekpolder

Ook een mooie zomergast ieder jaar in de Broekpolder is de Zomertortel, dit jaar zelfs meerdere exemplaren dan eerdere jaren!

Zomertortel - Streptopelia turtur - Broekpolder
De Spotvogel gooide er weer een riedel uit van allerlei vogel imitaties, geweldig om te horen!
Ook dit jaar meer Spotvogels in de Broekpolder dan eerdere jaren.

Spotvogel - Hippolais icterina - Broekpolder


Torenvalk - Falco tinnunculus - Broekpolder

Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata - Broekpolder
Zomertaling - Spatula Querquedula - Broekpolder

Ik eindig dit blog met waar ik mee ben begonnen, de twee Schotse Hooglander kalfjes.
Het was een schitterende maand in mijn achtertuin!Bedankt voor het bekijken van deze blog.

vrijdag 1 juni 2018

Veluwezoom en Hoog Soeren

Eind April ben ik en Anjo (mijn echtgenote) een dag bij de Veluwezoom en een dag in Hoog Soeren geweest. Even lekker eruit in mooie gebieden. Het fijne aan zo'n gebied is natuurlijk dat je vogelsoorten ziet die je thuis niet of nauwelijks voor de kijker krijgt. En ze wilden ook nog wel op de foto.

Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus - Veluwezoom


Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus - Veluwezoom

Als we door de bossen van de Veluwezoom lopen zien we ineens een Ree op zo'n 25 meter van ons af staan. Als een standbeeld bleef deze Ree staan om pas weg te gaan toen wij verder waren gelopen.

Ree - Capreolus capreolus - Veluwezoom

In de bossen bij Hoog Soeren zag ik een echte topsoort voor het eerst! Een zwarte Specht kwam aangevlogen en bleef even op de stam van een boom zitten. Ik kon er snel een bewijsplaat van maken.

Zwarte Specht - Dryocopus martius - Hoog Soeren

Vlakbij Hoog Soeren ligt de Asselse Heide, en daar hadden we meteen een ontmoeting met een Geelgors!

Geelgors - Emberiza citrinella - Asselse Heide

Geelgors - Emberiza citrinella - Asselse Heide

Terwijl we op een bankje zitten en kijken over de Asselse Heide, komt er een Kuifmees vlak voor ons in een denneboom zitten. 

Kuifmees - Lophophanes cristatus - Asselse Heide

Kuifmees - Lophophanes cristatus - Asselse Heide

De Kuifmees heeft rupsjes in de snavel. Dat was dus ook de reden dat ze zo dichtbij kwam, we zaten vlak bij het nest.

Kuifmees - Lophophanes cristatus - Asselse Heide

Kuifmees - Lophophanes cristatus - Asselse Heide

De Asselse Heide is niet te betreden, je kan er wel omheen lopen. We hadden uitzicht op een aantal Wilde Zwijnen die op de heide aan het grazen waren.

De Asselse Heide
De stipjes bij het groene veld in het midden onder de boom zijn de Wilde Zwijnen.

De Wilde Zwijnen ingezoomd.Veel Boompiepers waren daar bezig met hun baltsvluchten.

Boompieper - Anthus trivialis - Asselse Heide

Boompieper - Anthus trivialis - Asselse Heide

In het naastgelegen bos zien we een Wild Zwijn rondscharrelen, Net zoals die er ineens is, is die ook weer ineens verdwenen.

Wild Zwijn - Sus scrofa - Asselse Heide

Wild Zwijn - Sus scrofa - Asselse Heide

Prachtige soorten in prachtige gebieden, en gewoon in Nederland!!

bedankt voor het bekijken van dit blog.