maandag 13 mei 2019

De Rijke Weide


Groenpootruiter - Tringa nebularia - Duifpolder
De Duifpolder tussen de Vlaardingse Vlietlanden en Maasland is een mooi gebied voor weidevogels.
Er is zelfs een stukje onder water gezet en op zonne-energie aangedreven pompen houden het daar nat. Een mooi gebaar richting de Weidevogels die er dan ook graag gebruik van maken. Toen ik daar een aantal keren was zat het er al vol met Kieviten, Grutto's en Groenpootruiters. De klapper daar was voor mij de aanwezigheid van vier Zwarte Ruiters in mooi zomerkleed, een soort die ik nog nooit eerder had gezien.

Zwarte Ruiter - Tringa erythropus - Duifpolder


 Kieviten fotograferen is daar geen enkel probleem.

Kievit - Vanellus vanellus - Duifpolder

En in deze polder hoor je tenminste nog het gezang van de veldleeuwerik.

Veldleeuwerik - Alauda arvensis - Duifpolder
Ook de Grutto en Tureluur laten zich daar goed bekijken.

links Tureluur - Tringa totanus   rechts Grutto - Limosa limosa - Duifpolder
Grutto - Limosa limosa - Duifpolder

Deze Slobeend man had een mooi plekje uitgezocht in het lage water.

Slobeend - Spatula clypeata - Duifpolder

De Zwarte Ruiters hadden het naar hun zin daar, maar als ze te dicht bij een kievitpul kwamen werden ze meteen op hun huid gezeten door ma kieviet.

Zwarte Ruiter - Tringa erythropus - DuifpolderOm deze Kievitpullen ging het dus, ze scharrelden rond op zoek naar voedsel.


Maar als ma Kievit even niet oplet ziet een Meerkoet zijn kans en pakt een Kievitpul , de Meerkoet wordt meteen aangevallen.

 Hier zie je de Kievitpul in de poot van de Meerkoet.


Door de aanvallen van ma Kievit vliegt de pul door de lucht. Het loopt wonderwel goed af, de Meerkoet wordt verjaagd en de kleine Pul is alleen maar kletsnat en zit onder de modder. Wat zijn pasgeboren Weidevogels toch kwetsbaar.De rust is teruggekeerd en het is opnieuw genieten van de Zwarte Ruiters, Groenpootruiters, Slobeend en Tureluurs

Zwarte Ruiter - Tringa erythropus - Duifpolder
Groenpootruiter - Tringa nebularia - Duifpolder

Slobeend - Spatula clypeata - Duifpolder

Tureluur - Tringa totanus - Duifpolder
Maar het is niet alleen maar rijkdom in de Duifpolder en omliggende weides, de stilte werd verstoord door geknal.
Ook hier weer van die klojo's aanwezig. Vier Grauwe Ganzen werden afgeschoten.

Het is 20 april en er moet alweer gemaaid worden, het broedseizoen is volop bezig maar helaas geven heel veel boeren geen fluit om Weidevogels. Dat zie je niet in boer zoekt vrouw!!


Maar gelukkig valt er verder genoeg te genieten in de Duifpolder, ook het Visdiefje maakt hier op aangelegde eilandjes nesten.

Visdief - Sterna hirundo - Duifpolder
Het gedeelte dat wordt nat gehouden en dus als een magneet werkt op de Weidevogels en Steltlopers.

Als laatste een mooi beeld uit de Duifpolder, de Slobeend met de Zwarte Ruiter en de Tureluur

Bedankt voor het bekijken van dit blog.